Piratbladet

Sitter just nu och klurar på ett Piratblad från Piratpartiet där jag självklart är medlem.

Är lite kul att hålla på med texter och layouter faktiskt, men enklare om vi hade varit fler. Men det blir vi säkerligen i framtiden.

Detta är en idé som föddes på skype under ett samtal inom partiet.

Micke

Omarbetad för att kanske komma in i AN

Replik till D F på insändare 19/10 2009.

 

Förtydligande – i dagsläget kandiderar PP inte till kommunfullmäktigevalet 2010. Tiden är ännu inte inne för ett deltagande men jag hoppas självfallet på att det skall kunna bli så. Men i väntan på detta, skriver jag självfallet mina personliga åsikter som representant för partiet i Eda kommun. Vi pirater har ALDRIG sagt oss vara ett enfrågeparti utan vi gick till val till Europaparlamentet på en fråga. Då tolkades detta som att vi inte kunde annat än den frågan. Precis som man till en början dömde ut miljöpartiet som faktiskt idag har en mycket stark påverkan inom politiken på många områden.

 

Angående den kommunala ekonomin och en eventuell kommunsammanslagning. Ja, du hur ska denna gå till? Finns det andra förslag än mitt, som är en gemensam arbetsgrupp Arvika/Eda som tar fram ett förslag i frågan och sedan låter folkomrösta (varför inte vid kommunfullmäktigevalet 2010 för att hålla nere kostnaderna). Vad man sparar? Ja, för mig är inte detta en fråga om mängden kronor man sparar utan just på att man sparar.

Hur vill vi fördela skattemedlen? En bra fråga. Tanken över vad man gör och varför man gör det måste in i politiken. Långtidsplan måste till – varför lägga pengar på än det ena än det andra för att några år senare lägga ner det? Varför ska vi driva en liten skola här och en liten skola där? Allting måste det tittas på och i det läget som vi befinner oss, så kan vi inte bara titta på hur vi sänker utgifterna utan vi måste också undersöka hur vi kan höja inkomsterna. Tyvärr har det i alldeles för många år bara tittats på utgifterna i Eda kommun och alldeles för många politiker har varit för rädda för att se till hela kommunens bästa och inte bara till sin egen ort. Om jag måste välja mellan inköp av skolböcker, sängar till äldrevården, behålla personal inom vården eller ge ersättning till förtroendevalda – ja då är inte valet svårt för min del.

 

Tack D F för att du skrev det själv i din insändare. Katastrofavtal ska inte ingås av kommunen och dess ledning. Varken med företagare/lycksökare eller med anställda som vi har inom kommunen.

 

Angående sopförbränningen är det svårt att säga om den är bra eller dålig. Miljömässigt tror jag att sopförbränning inte är nyttig, lika lite som jag tror att all eldning av olja som sker i Åmotfors inte är speciellt nyttig den heller. Men vad är värst? Jag vet inte, vet Du? Intressant är dock att man har stirrat sig så blind på ett förslag och samtidigt blivit rädd för brukets hotelser om att fick man inte elda sopor skulle man lägga ner för att oljan var så dyr. Konstigt att detta utesluter andra alternativ för kommunen.

 

Vi kommer aldrig att själva lösa problemen och framförallt inte jag själv. Men gemensamt kan vi tillsammans jobba för en förändring. JAG har dessutom tron på att det ALDRIG är för sent att göra något OM man verkligen vill, men INGEN kan göra ALLT själv.

Ska du vara med D.F.?

 

Micke


Svar på Insändare i Arvika Nyheter 19/10 - 2009.

Länk till insändaren hittar du här: Klipp in i din webläsare.

http://www.arvikanyheter.se/websidor/vecka/AN-091019-hela.PDF

Replik till D.F. på insändare 19/10-2009.

Först och främst så ska jag förtydliga att Piratpartiet inte i dagsläget kandiderar till kommunfullmäktige i Eda kommun till valet 2010. Intresset bland medlemmarna (i dags läget 27) är för lågt för att delta på listan. Tiden är ännu inte ute för ett deltagande, jag hoppas fortfarande på att vi ska till ett deltagande.

Vidare så ska det tilläggas att det är jag som skrivit mina personliga åsikter som representant för PP i Eda kommun. Dessa är ingenting som är förankrat inom något parti och kan självklart ändras om flera väljer att engagera sig i partiet och dess politik. Vi har i stort sett inga "piskor" uppifrån att rätta oss efter och det är underbart!

Vi pirater har ALDRIG sagt oss vara ett enfrågeparti utan vi gick till val till Europa parlamentet på en fråga. Då tolkades detta som att vi inte kunde annat än den frågan. Precis som man till en början dömde ut miljöpartiet och som faktiskt idag har en mycket stark påverkan inom politiken på många områden. Jag vet att riksdagsmän har kastat många glåpord efter oss, lobbyist är ett av dem.

Angående den kommunala ekonomin och en eventuell kommunsammanslagning. Ja, du hur ska denna gå till? Jag har medvetet valt att inte komma med förslag om vad kommunen ska heta, även om jag personligen har ett förslag på det också och det är för att inte styra frågan för mycket åt håll. Mitt förslag är att en gemensam arbetsgrupp från Arvika och Eda tar fram ett förslag i frågan och sen låter folkomrösta om frågan. Visst kostar detta pengar, men frågan är om det är rätt att inte låta folket vara med och avgöra? Mitt förslag på kommun namn är för övrigt Jösse kommun, så fick ni reda på det också. Vad man sparar? Ja, bra fråga men för mig så är inte detta en fråga om mängden man sparar utan just på att man sparar. Delsa på en mindre, gemensam och effektivare organisation samt färre antalet politiker. Jag vill för övrigt ta bort arvodes delen för våra förtroendavalda politiker i Eda kommun innan dess. Visst, här handlar det inte om stora summar utan det är mest en principsak för mig. Om jag måste välja mellan att köpa böcker till skolan, sängar till äldrevården, behålla en undersköterska eller två eller något annat nyttigt eller att ge våra förtroendevalda 1,44 miljoner kronor/år - ja då är då inte valet svårt för min del. JAG har dessutom tron på att det ALDRIG för sent för att göra något OM man verkligen vill, men INGEN kan göra ALLT själv.

Tack D.F. för att du skrev det själv i din insändare. Katastrof avtal ska inte ingås av kommun och dess ledning. Varken med företagare/lycksökare eller med anställda som vi har inom kommunen. Lika lite som att jag tycker att en Bankdirektör ska ha bonus när banken går back eller att aktieägare ska ha utdelning när företagen går minus eller att riksdagsmän ska ha riksdagslön resten av livet efter åtta år i riksdagen så tycker jag inte heller att en kommunchef ska bli utköpt för att han/hon gjort ett dåligt jobb eller inte. Sen vet jag inte exakt vad anledningen till att vår kommunchef blev utköpt för det är ju tystnad om det efter avtal, men en sak kan man ju säga. Det hände ju saker i kommunen på den tiden i alla fall och det var inte bara en massa gnäll i tidningarna, sen visst kan saker och ting hänt för snabbt.

Angående hur vi vill fördela skattemedlen? Ja, bra fråga. Är ju ganska bra som det är. Men tanken över vad man gör, varför man gör en viss sak måste in i politiken. Ta tex byggnationen av den nya trottoaren i Åmotfors som går till bruket. Varför bygdes den? Det går ju nästan aldrig folk där ju. Men många tusen kostade den. Ta uppsnyggningen av torget i Åmotfors. Visst behövdes den. Men såg man inte katastrofen komma? Varför ska man lägga ner 2,5 miljoner på mera handelsområden i Morast? Varför lägga ner pengar på än det ena än det andra för att några år senare lägga ner det? En ekonomisk plan borde ju läggas upp. Varför ska vi driva en liten skola här och en liten skola där? Allting måste det tittas på och i det läget som vi befinner oss i så kan vi inte bara titta på hur vi sänker utgifterna utan vi måste också undersöka hur vi kan höja inkomsterna. Tyvärr har det i alldeles för många år bara kollats på utgifterna i denna kommun och alldeles för många politiker har varit för rädda för att se till hela kommunens bästa och inte bara till sin ort.

Angående sopförbränningen är det svårt att säga om den är bra eller dålig för miljön med ett enkelt svar. Det jag har konstaterat är att båda leden måste öppna ögonen och öronen för varandras argument och konstatera att denna fråga är inte enbart bra eller dålig utan det är som vanligt både fördelar och nackdelar med den. Miljömässigt tror jag att sopförbränningen inte är nyttig, lika lite som att jag tror att all eldning av olja som sker i Åmotfors (Bruket, Skolan, Eda bostads fastigheter) är speciellt nyttig den heller. Men vad är värst? Jag vet inte. Intressant är dock att man har stirrat sig så blint på ett förslag och samtidigt blivit rädd för brukets hotelser om att fick man inte elda sopor skulle man lägga ner för att oljan var så dyr. Konstigt att detta utesluter andra alternativ för kommunen.

Vi kommer aldrig själva att lösa problemen och framförallt inte jag själv. Men gemensamt kan vi tillsammans jobba för en förändring. Ska du vara med D.F.?

Micke

Ska man våga köpa Volvo?

Ja, detta är en fråga som man måste ställa sig i framtiden.

Jag var och hämtade ut en taxibil från Helmia i Arvika häromdagen som återigen har varit inne för reperation av värmen inne i kupén. Denna har inte gjort annat än krånglat sedan taxin var ny för några år sedan. Den har vid upprepade tillfällen varit inne på reparation av den samma och ingenting har blivit bättre.

Nu så har värmen blivit bättre och enligt verkstadsmästare Anders Balke så hade de bara bytt glykolen då elementet blivit tätt. Konstigt att de inte gjort detta innan.

Det ännu mera konstiga är hans kommentar om att detta problem inte går på garantin, inte ens om bilen är ny. Hmm, trodde garantin täckte allt jag. Slut summa blir alltså, köp dig ingen ny volvo om du vill ha garanterat varmt för garantin täcker inte, inte ens om den är ny.

Micke

Besparningar inom vården och omsorgen.

Tänka sig att det ska sparas så mycket pengar i dessa grupper hela tiden. Barnen som är vår framtid och de äldre som varit med och byggt upp vårt land till det det är idag.

Visst det är enorma summor som går till dessa poster i de kommunala budgeterna, men vi får också mycket för pengarna.

När jag arbetade inom den psykiatriska akutvården inom Landstinget i Värmland, blev det för mig slående att det under den sista tiden jag jobbade blev enormt många unga tjejer som kom in till oss, även killar, som de allra flesta hade olika typer av självskadebeteende. Vad kan detta ha berott på? Jag tror att vi kan gå tillbaks i historien och titta på nittiotalets början och vad som skedde runt om i världen då. Vi var den gången också drabbad av en internationell lågkonjunktur och alla drog åt svångremmarna så mycket det bara gick för att klara sina budgetar. Man drog ner på stödpersonal inom skolan, skolvärdinnor försvann i besparningssyfte och klasserna blev större. Vad fick detta för nu för följder?

Ja, i och med att ekonomin blev sämre för de flesta familjer så var det också flera som gick hemma och mådde psykiskt dåligt. Skiljsmässorna ökade, alkoholproblemen ökade, brotten ökade och det är klart att barnen också märkte av denna förändring hos många föräldrar, dock inte alla.

När vi nu sedan tittar på hur det ser ut idag och kollar vart dessa tjejer och killar som mår dåligt var när denna dåliga period var. Ja, många av dem växte upp i denna eländiga period. Detta måste man ta hänsyn till när man sparar pengar inom kommunerna och landstingen då det är konsekvenser som får fruktansvärda konsekvenser framåt i tiden.

De gamla måste också få vara en del av samhället och vara med och dela på kakan som erbjuds i form av socialt ungäng och inte bara någon som ses allmänt som ett paket och belastning. Det är en människa vi pratar om. Tyvärr verkar det som detta mer och mer glömms bort då personalen inte får den tid som det behövs hos var och en. Jag vet att personalen gör så mycket de kan och gör sitt jobb så bra de kan och att de gör en fantastisk insats varje dag, men skulle det skada om det fanns 5 minuter till socialt umgänge? Tvivlar starkt på att någon skulle lida av det. Jag vet också att det är ett starkt önskemål från personalen och de äldre att det funnits mera tid till annat.

Micke

Skolan och vad barnen lär sig.

När jag gick i skolan (börjar på att bli många år sedan), så var det viktigaste att man kunde stava rätt och att man klarade av att räkna rätt. Man skulle dessutom skriva snyggt och prydligt. Visst ett och annat stavfel har jag än, men har i alla fall en hyfsad stavning.

När jag nu ser mina barn i skolans värld och jag sitter och hjälper dem med läxor är det enormt intressant att man som 11 åring ska lära sig om varför det är bördigare i vissa delar av landet, varför Hallandsåsen finns, vart olika sjöar och städer finns i Sverige, stavning på engelska lättare fysik och kemi. Men, de ska inte kunna gånger tabellen utan till för att enklare ta sig igenom livets matematiska problem eller kunna stava rätt på svenska. Ganska konstigt måste jag säga. Sen om detta är ett problem som finns på skolan till mina barn eller som bara mitt barn har, det vet jag inte då jag inte detaljstuderat läroplanen. Men skrämmande är det oavsett.

Läsa, skriva, stava och räkna är det viktigaste att få med sig från skolvärlden förutom det sociala engagemanget. Resten får komma i andra hand uppåt i skolåren.

Micke

Skolan i förändring.

Det rent pedagogiska i skolan och hur man lär ut och vilka ämnen man ska lära ut, det låter jag vara osagt eftersom jag inte är rätt person att yttra mig om dessa frågor. Men som förälder så börjar jag att fundera när man ser alla läxor som barnen får hem hela tiden, redan i en väldigt tidig ålder. Vad kan man göra åt dessa? Inte mycket eller?

Jag tycker att vi i Sverige måste överväga att se oss om efter annan period att gå i skolan. Kanske dra ner på antalet lediga dagar (loven). Är det nödvändigt att ha ett uppehåll på 10 veckor på sommaren? Kanke räcker med 4 eller 5? Då får man automatiskt en massa extra bra pedagogtid till eleverna och inte på en amatörnivå som det bli när jag som förälder ska försöka på att lära mitt barn.

Sedan kan man alltid diskutera olika antal veckor eller införa ett extra år i skolan eller vad som helst, men det är mycket som händer inom skolan värld och många ämnen som tillkommer och enormt många saker som våra små barn ska lära sig.

Jag ville med detta bara väcka tanken, sedan kan vi diskutera i evigheter. Men tror det är läge att inte bara diskutera ämnen, betyg etc utan som sagt också studietiden.

Micke

Brödraskapet

av: Robyn Young

En bok som handlar om Tempelriddare, kriget om det heliga landet, inre splittringar, kärlek, allianser och evig vänskap.

En spännande bok från början till slut. En son som går i sin faders spår.

Boken lånad i ljudboksform på statsbiblioteket i Arvika.

Betyg: +++

Micke

Demokrati i EU

Ja, då har Irland återigen fått säga sitt i EU omröstning för att bli fullvärdiga medlemmar till allt vad Eu innebär. Kan detta evinnerliga tjat kallas för demokrati?

Folket säger sitt, liten omförhandling, folket säger sitt, liten omförhandling, ja, inte konstigt att folket tröttnar och röstar kanske inte alla gånger som de borde för att bli av med tjatet,

Frågan är om det är så här som vi ska göra för att utvidga EU om vi nu tycker att det ska utvidgas överhuvudtaget. Den frågan låter jag vara obesvarad. Åsikterna går isär också hos mig. Finns för och nackdelar med allt här i livet.

Ja, i Sverige så låter vi våra förtroendevalda politiker avgöra denna fråga i riksdagen. Ja, det är ju också en sk. demokratisk process. Tycker att den kan vara bra då vi slipper en massa omröstningar bara för att folket ska tröttna och de förtroendevalda till sist får sin vilja igenom i alla fall. De pengarna kan läggas på andra saker. Demokrati eller diktatur - ja, kalla de vad du vill.

Men jag gillar inte förfarandet i alla fall. Jag tycker att om folket har sagt nej, då ska man som politiker verkligen ta sig en funderare och tänka till och inte fortsätta mala på i de gamla spåren. Det är så man skapar ett politikerförakt.

Micke

Ändringarna inom PPM

Då en majoritet av Svenskarna inte har gjort ett aktivt val inom PPM systemet så har en majoritet förlorat pengar inom detta system. Detta gör att vi som är aktiva och förvaltar våra pensionepengar och som har mångdubblat våra insättningar tack vare att vi just är aktiva, vi ska straffas och beläggas med avgifter för att vi sköter om oss själva.

Det är inte meningen att den vanlig arbetare ska kunna komma på benen rent ekonomiskt sett i Sverige, inte ens på Ålderns höst när vi ska få pension. Enligt min egen prognos så är det nämligen så att jag kommer att få mera pengar i pension varje månad än jag får i lön idag. Har skött mig bra.

Nej - KUVA löntagarna och låt dem visa att vi är lydiga jon som gör allting som makten och överheten vill. Det verkar snarare vara en melodi som det strävas efter inom de politiska leden i Sverige.

Micke

RSS 2.0