De nakna kvinnornas ö

av Inger Frimansson.

En jättespännande kriminalroman. Ska de gömda få bli där det är? Hmm, ja läs boken och se.

Betyg:++++

Micke

Rösta Nej - rösta i europaparlamentsvalet.

Jag har alltid varit mycket skeptisk till statlig kontroll och förmynderi. Därför har jag alltid varit mycket negativ till EG, EU och EMU. Visst, det är inte bara bra eller bara dåligt med dessa olika delar och förändringar av den gemensamma europeiska grundtanken om där vi alla ska få röra oss fritt mellan länder, precis som varor, tjänster och kapital.

Nu så har det mesta inom det gemensamma samhället förvridits till att staten ska ha mer och mer kontroll över våra liv och det tänks ut mer och mer system så att vi ska vara säkra och för att inte den ekonomiska biten i samhället ska kunna utsättas för risker.

Men vad sker om de styrande i landet utsätter det ekonomiska systemet för enorma påfrestningar och håller varandra om ryggen på ett icke olagligt sätt, utan ett moraliskt felaktigt sätt? Ja, det är ju det som vi ser händer just nu inom hela den europeiska unionen. Storkapitalet, politiker och fackföreningar dansar hand i hand och skor sig mer och mer och den vanliga arbetaren står utanför och får inte vara med och dela på kakan.

Nu så finns tekniken och utvecklingen här som gör att storkapitalet förlorar pengar och i och med det så står politkerna redo att aggera och hjälpa till och det gör det på alla tänkbara och otänkbara sätt de kan, oavsett partitillhörighet. Till och med inom rättsväsendet har de anhängare i överflöd och det är ju inte konstigt då dessa människor är ytterligare ett led att eliten i Sverige.

Jag tycker att det är viktigt att vi var och en går och röstar i Europaparlamentsvalet för att visa att demokratin fortfarande lever. Jag valde att rösta på PIRATPARTIET då jag vill ha mindre statlig kontroll av mitt liv. Det räcker mera än väl med det som de redan har - för de ska helst ha mindre kontroll på vad jag gör och inte gör.

En röst på PIRATPARTIET är ett bakslag för EU, makten och samhällseliten och i och med det kan man säga att det också är en röst på NEJ till EU.
Micke

Kina, EU, Censur, FRA

Inför och under OS i Kina så var debatten het över den kinesiska myndighetens censur av internet samt över dess registrering av vad folket gör på nätet. Många, förståsigpåare, yttrade sig i TV, radio och tidningar om att man kanske skulle inleda en blockad av OS. Vi fick flertalet larmrapporter om misstänkta brott mot de mänskliga rättigheterna från både folk inom det Kinesiska landet samt från olika människorättsorganisationer så som Amnesty. Vi har även vid ett flertal tillfällen fått larm om arbetsvillkor vid olika fabriker runt om i Kina. Fabriker som tillverkar produkter till McDonalds, Ikea och andra internationella storbolag. Arbetsvillkor som gäller obetalda löner, slaveriliknande villkor, barnarbete etc som vi här i Sverige och den övriga civiliserade världen förkastar.

Hur får vi då reda på dessa saker inifrån ett stängt land, en diktatur? Jo, genom det fria ordets makt i och med att vi i Sverige har åsiktsfrihet och för att journalisterna kan skydda sina källor i och med sin meddelarskyddet och källskyddet som förre justiceminister Thomas Bodström drev igenom inom EU trots att det strider mot den Svenska grundlagen och som nuvarande Justicieminister Beatrice Ask gör allt hon kan för att ytterligare förstärka.

Ser man nu vad som håller på att hända inom den Europeiska Unionen angående telekompaketet som Frankrikes president Nicolas Sarkozy så starkt arbetar för samt drivit igenom i Frankrike, då blir den bistra verkligheten allt annat än vacker. Nu ska internetanvändare, utan rättslig prövning innan, kunna stängas av från internet i väntan på rättegång. Jag trodde i min enfalld att man var oskyldig tills man blivit dömd vid en rättslig prövning och att man hade rätten till informationstillgänglighet och rättigheten till att kunna kommunicera med andra i ett demokratiskt land som Sverige, Frankrike och övriga EU. Men uppenbart är dessa mänskliga rättigheter något som vi inte ska ta allt för säkert på i en nära stående framtid. Lobbyisterna har helt andra intressenter än våra mänskliga rättigheter.

Det behövs en motvikt mot dessa intressenter inom den Europeiska unionen och då de Svenska Moderaterna och Socialdemokraterna röstar lika i nio fall av tio inom unionen så är inte den möjligheten stark att de kommer att hjälpa oss att behålla våra rättigheter i denna fråga då ingen av dem aktivt jobbar mot detta förslag utan försöker möta kritiken med tystnad.

Jag kommer att lägga min röst på piratpartiet då jag anser att denna fråga är en grundsten i min demokratiska rättighet, min rättighet att få yttra mig i ord och skrift. Dessutom så är Piratpartiet det enda parti som aktivt har sagt att detta är deras viktigaste fråga inför Europaparlamentsvalet, samt kommande riksdagsval.

Demokrati är folkets makt, folkets frihet. Diktatur är statlig kontroll och envälde.

Micke

Tänkandet inom de kommunala bostadsbolagen.

Tänk vad synd det är att det inte finns en regel, om att när de kommunala bostadsbolagen ska byta ut sina vitvaror i lägenheter och andra ställen, tvingar dem att ta det mest energisnåla alternativet i stället för det billigaste alternativet.

För visso så har inte det något direkt intresse av att köpa in så energisnåla produkter som möjligt eftersom det är inte de som betalar strömmen utan hyresgästerna, men det borde ligga i det offentligas intresse att välja de alternativen för att på detta sätt gagna forskningen och utvecklingen inom detta området.

Fram för det energisnålaste alternativet inom den offentliga upphandlingen.

Micke

Närproducerat.

För att få en mer hållbar ekonomisk utveckling närmare konsumenten samt en mera hållbar miljöpolitik i och med kortare transportsträckor så är det enormt viktigt att EUs fri rörlighet för tjänster, varor och kapital ses över så att man också får in miljömedvetande i detta tänkandet. Som det är idag så är det främst den ekonomiska aspekten som ska tas, alltså vem som är billigast för stunden när avtalet sätts och inte den längre ekonomiska hållbarheten som sträcker sig över flera år, där bland annat miljö har en mycket tungt vägande post.

Därför så tycker jag att den offentliga sektorn måste få gå ii fronten för denna utveckling för att vinna många stora viktiga saker för samhället i stort.

1. Närproducerat ger arbetstillfällen i närheten av skattebetalaren.
2. Närproducerat ger minskade transportsträckor och i och med det lägre koldioxidutsläpp
3. Närproducerat ger ökade skatteintäckter i närheten av köparen av tjänsten och ger i och med det en positiv ekonomisk utveckling i området.

Inför miljötänkandet samt närproducerat tanken vid offentlig upphandling av varor och tjänster så sparar vi pengar åt kommande generationer.

Micke

Det kungliga appanaget?

Vi ska inskränka allas rättigheter till frihet och vi ska alla blotta våra privatliv in i den minsta detalj.

Jag tycker även att detta borde gälla kungafamiljen. Vi ger årligen enorma summor för att vår regent ska bevara den svenska kulturen, bevara slotten och representera Sverige inom och utom landets gränser. En svensk tradition som jag tycker att vi ska bevara och behålla (kungafamiljen alltså), men tyvärr så har inte kungafamlijen någon skyldighet att redovisa vad som sker med pengarna.

En bokföring finns och sköts exemplariskt av Konungafamiljens ekonomer, men det är hög tid att de blir tvugna att redovisa vad de gör med våra gemensamma skattemedel.

Detta tycker jag inte för att ifrågasätta nödvändigheten av olika investeringar, reparationer eller andra saker som det beslutas om, utan bara av rena principskäl.

Micke


Ytterligare inskränkningar av yttrandefriheten.

Var justitieminister, Beatrice Ask, tänker ytterligare begränsa vår frihet i och med att Internetleverantörerna ska bli tvingade att spara IP adresser i minst 6 månader. Detta är visserligen inget remiss än, men bara tanken på det hela är oerhörd.

Med tvång ska vi kuvas och registreras, staten ska registrera vad vi gör på nätet. Vart går gränsen? Vart är våra rättigheter till privatliv?

Med andra ord så är det också ok att vi registrerar vad var och en gör med sina VISA kort, vad vi tycker i de olika politiska frågorna, hur vi röstar, vad skickar till varandra i form av kärleksbrev, vad vi konsummerar på systembolaget, hur ofta vi åker med tåg/buss och taxi, vad vi handlar på affären, registrera vart vår mobiltelefon är i fall om att det händer ett brott i ett område.

Grundtanken i detta förslag är inget annat än att kontrollera oss vad vi gör. Vi går mer och mer till en stat som bara jobbar efter marknades intressen och som inte bryr sig om vår demokratiska fri och rättigheter som är grundade enligt internationell lag.

Länge leve det fria ordet, rättigheten till att ha en åsikt.

Micke

A-kassa Ja eller Nej?

Hur ska man ställa sig till att folk nu i efterhand står och beklagar sig över att de inte var med i a-kassan? Jag, tycker personligen, inte ett dugg synd om dem. De får skylla sig själva. Det är en finkomstförsäkring vid arbetslöshet och kan lika gärna lyftas ur den fackliga världen, men det vill inte facket för då skulle så få fortsätta vara med i det fackliga kollektivet.

Att välja att leva utan a-kassa är som att tycka att det är ok att inte betala skatt utan ta de ekonomiska kostnaderna när de kommer. Så som Barnomsorg, skola, Mediciner, läkarbesök etc etc etc och vi vet ju alla hur dyrt det är att gå till tandläkaren. Nu pratar vi inte småsummor längre.

Oj, jag får en räkning efter en hjärtinfarkt på några 100.000, då får man en till efter att man sett räkningen kan jag tänka mig.

Nej, skyll er själva om ni inte är med i a-kassan

Micke

Kostnader för att få ordning på kroppen.

Varför ska det vars skillnad för att ordna till saker och ting som man måste ha ordning på med sin kropp?

Jag tycker att det är skandal att vi i Sverige inte har insett allvaret med att folk inte har råd med att gå till tandläkaren. Detta är en skrämmande kostnad för många och jag själv är en av många som inte har skräck för själva tandläkaren, men för räkningen som kommer efteråt.

Jag tycker att det ska kosta lika mycket att gå till tandhygienisten som att gå till distriktssköterskan på vårdcentralen. Samma kostnad ska det också vara för att gå till tandläkaren som att gå till läkaren på vårdcentralen. Akuta tider och specialister ska också ha samma pris oavsett.

Mellan skillnaden ska vara skattefinansierad, men då det är just vår gemensamma skattekassa som ska användas så anser jag att detta system bara ska gälla inom folktandsvårdssystemet så att inga privata tandläkare stoppar vinst i egen ficka.

Är detta en omöjlighet? Kommer det att kosta mycket pengar? Svaret på fråga ett är nej och svaret på fråga två är ja, till en början, men på sikt så kommer detta att ge så mycket mera än det kostar och då det kommer att bli bättre ordning på mycket så kommer det att bli en minskad kostnad på sikt, men vägen dit är lång att vandra, men värd att ta.

Micke

Hyrpersonalsystemet mjölkar det offentliga på pengar.

Vi måste tillsammans sätta ner fötterna och avskaffa det hyrsystem som finns bland personalen inom vården i den offentliga världen. Hyrläkare och hyrsjuksköterskor utarmar landstingens och kommunernas budgetar och detta drabbar i slutändan patienten eftersom politikerna iderligen måste lägga nya sparbeting eftersom pengarna inte räcker till.

När jag jobbade åt Landstinget i Värmland var den genomsnittliga lönen för hyrläkare 300.000/månad. Rekordet som en läkare tog var 473.000/månad + 1000/timme på obekväm tid eller övertid. Chefsöverläkaren där jag jobbade kostade 75.000/månad + allmänna avgifter(semersterersättning, sociala avgifter och arbetsgivaravgifter etc) summa ca 150.000/månad. Inget konstigt med den summan med tanke på det ansvar och arbetsinsats som hon gjorde på ett mycket bra sätt.

Snittet/läkare - chefsöverläkarenslön= 150.000/månad. Detta blir alltså 1.800.000/år och läkare i mer kostnader än att ha egen personal. Inom värmland länslandsting så skulle jag anta att det går ca 70 hyrläkare året runt i snitt. Då jävlar börjar det bli enorma summor pengar i merkostnader som vårt och andra landsting har runt om i Sverige varje år. Var nu observanta på att dessa kostnader samt antal läkare är uppskattningar från min sida och att det kan ha ändrats fram tills dags datum.

Nu kommer då frågan: Vart finner vi dessa läkare till de tjänsterna som vi idag måste tillsätta med leasingläkare? Ja, tyvärr så är detta svaret inte allt för enkelt. Men tittar vi i Sverige idag och inte på en och en avdelning så är det enormt många läkare som är tjänstlediga och ute och jobbar som leasingdoktorer och vad tror ni täcker deras frånvaro? Ja, andra leasingdoktorer. Hmm, snacka om att Landstingen och Kommunerna sitter fast i ett ekorrhjul och bara springer runt, runt allt medans kapitalismen gnuggar händerna och håvar in pengar samt patienterna drabbas i form av längre väntetider och färre vårdplatser.

Sveriges Kommuner och Landsting måste med sin ordförande Anders Knape (M) gemensamt sätta ner fötterna och sätta stopp för detta slöseri med våre gemensamma skatteresurser så det blir pengar kvar till de som behöver det mest, patienterna och inte till läkarna. Detta är enormt tvivelaktikt att det någonsin kommer att ske, men jag ser då ingen annan utväg om vi ska få stopp på de enorma underskott som våra Landsting dras med idag.

Micke

Systembolaget nästa?

Nu när det är är bestämt att vi ska avveckla apotekets monopol för att få fram högre konkurens, bättre kundservice samt bättre priser på läkemedel/hjälpmedel så borde det väll också vara hög tid att avveckla det sista och största monopolet som staten har, systembolaget.

Jag tycker att det är hög tid att vi anpassar den svenska alkoholpolitiken till EUs standard och har ett enhetligt system inom hela den europeiska unionen.

Men, det kanske är så att Staten tjänar så himla mycket pengar på detta monopol så att det är ointressant att avveckla det? Det är hög tid att ta upp denna fråga och för en gång för alla göra något åt det-

Micke

Sammanslagning?

Allt eftersom Sverige förändras så måste vi alla följa med i utvecklingen. Fler och fler företag slås ihop för att få samordningsvinster och detta är det väll både för och nackdelar med som det mesta här i livet.

Vi har just nu politiker som sitter och funderar samt förhandlar om en sammanslagning mellan västra Götalands regionen och region Värmland. Ja visst, det kan säkerligen vara en bra lösning på många sätt och vis.

Jag tycker dessutom att vi här i västra delen av Värmland ska tänka lite på denna sak och kanske slå ihop Arvika och Eda kommuner. Samarbete inom många områden sker redan idag på många sätt och det är bra och vi har enormt mycket gemensamt annars också, så varför inte?

Jag ser inga direkta nackdelar med det i alla fall. Visst, det finns säkerligen någon som kommer att tro att det finns områden som kommer att bli bortglömda, men det tror inte jag. Det finns dessutom några som tycker att det är fel att makten kanske kommer att koncentreras till Arvika, men då avstånden inte är längre än de är så tycker jag att denna debatten bara blir patetisk.

Nej, jag ser bara fördelar med en sammanslagning där vi gemensamt kan stå mycket starkare i många frågor som kommer på vårt gemensamma bord idag. Fram för en folkomröstning i denna fråga i både Arvika och Eda kommun vid nästkommande kommunalval.

Micke

Uppmaning.

Har sökt Eda kommuns gatuchef vid ett flertalet tillfällen denna dag (lämnat meddelande en gång på telefonsvararen) för att slå larm om att en fastighet som kommunen äger står olåst och som är mer eller mindre fallfärdighet. Denna fastighet är också en lekplats för barn och detta är ju inte direkt lämpligt.

Men då denne man inte hört av sig i skrivandets stund så väljer jag att skicka detta till pressen (det kanske går snabbare att få fram en varning till föräldrarna, än att kommunen tar sitt ansvar och ser till att få stängt fastigheten).

Det är det blå huset bredvid pizzerian vid järnvägsundergången som problemet finns. Varning för en dörr som står olåst.

MIcke

Pappers Sverige.

Oj, vad roligt det är att vara arbetslös i Sverige och helt plötsligt bli kallad till arbetsförmedlingen, men denna dag gick det inte bra att gå eftersom personen i fråga blev sjuk och spydde och i och med det så står man ju inte till arbetsmarknadens förfogande.

DÅ ska a-kassan ha ett intyg från försäkringskassan att man verkligen har varit sjuk och anmält det till dem. MEN, sedan så måste försäkringskassan ha ett arbetsgivarintyg för att kunna skicka ut detta intyg då de MÅSTE fastställa en sjukpenning grundad nivå innan de kan skriva ut det intyget.

Ett mycket konstigt tänkande måste jag säga då man med automatik får en karensdag, precis som alla andra, och då man inte varit sjuk mera än en dag så är det ju inga pengar man ska ha utan bara ett Intyg.

Visst är det skönt att leva i det papperslösa Sverige av idag. Det har väll aldrig skrivits så himla många intyg åt höger och vänster som det gör idag. Kan någon förklara detta?

Micke

Telekompaketet.

Idag så blev det en delseger för oss alla som tror på demokratins spelregler inom EU. Telekompaketet röstades ner och detta tycker var mycket bra.

Detta förslag är ett framarbetat förslag där vi konsumenter ska få en förbättrad marknad när det gäller tillgängligheten av Internet, telefoni samt mobiltelefoni. Detta är alltså grundtanken med detta förslag. MEN, lobbyister från upphovsrättsindustrin (musik och film) har lyckats få med att internetanvändare ska kunna stängas ute av internetleverantörerna vid misstanke om fildelning av upphovsrättsskyddat material utan rättslig prövning.

Så, med andra ord så ska ingen rättslig prövning ske före jag blir avstängd utan efteråt. Detta är ett första steg mot den förstatligande demokratin som Frankrikes president så länge strävat efter och som fortfarande gör det. Detta är också ett steg mot en stat som ska styras av en president likt USA och som kommer att ha så mycket makt så det inte är normalt i ett demokratiskt. En person som bestämmer över massorna (inbildad demokrati eftersom vi får rösta med jämna mellanrum) men som i grund och botten eftersträvar en mer eller mindre diktatoriskt system.

Just därför som det behövs parti och partimedlemmar som står för de mänskliga rättigheterna och för frihet för folket.

Micke

Törken

Jag har torken om vad jag ska skriva om..... Är detta något att oroa sig för? Några förslag från mina läsare?

Micke

Sanningen eller? Vad?

Titta och begrunda...


http://www.youtube.com/watch?v=7E3oIbO0AWE

Micke

Bostadsbidraget.

I vårt underbara land, Sverige, så har vi många sociala skyddsnät som hjälpa oss om det behövs. Detta är bra, men några är lite för bra för att man ska anse dem vara nödvändiga och de pengarna som dessa kostar kan vi använda på andra sätt.

Om jag hyr en lägenhet idag och inte tjänar nog mycket pengar så har jag rätt till bostadsbidrag om jag själv väljer att söka det. Men samma rättighet har jag också till bostadsbidrag om jag äger mitt hem. och detta tycker jag är fel. Denna form av boende är ju en uppkoppling av kapital som kan säljas om man behöver dem och varför ska vi svenska skattebetalare vara med och finansiera någons egna boende för att de i framtiden ska sälja dem?

Det finns så många som lever på absoluta excistensminimumet i dag i Sverige och vi har inte ens råd att gå till tandläkaren många i Sverige idag och då kan man skjuta över detta kapital som frigörs i och med att denna förmån försvinner. Visserligen så rör det sig förhoppningsvis om mindre summor, men det är ändock en summa och många bäckar små.... Ja, ni förstår säkerligen hur jag menar.

Avskaffa rätten till bostadsbidrag om man äger sitt hem.

Micke

Första maj - Valupptakt?

Visst är det underbart att se de röda fanorna mot skyn. Historiens vingslag visar sig och vi ska alla förenas i kampen för socialismen. Vi ska stå på enad front och hålla handen och sjunga internationalen och "förenen eder bröder och systrar".

Återigen så gör socaildemokratin en kraftansträngning för att visa sig utåt med pompa och ståt i enligthet med socialismens anda och skickar ut sina höjdare runt om i landet för att tala inför de jublande massorna (redan medlemmar som regel). Men vad vill de då med denna kamp? Vill de egentligen någon större mer skillnad? Ja, det gör de. I alla fall på många fronter, men inte alla.

De skickar ut den gamle statsministern som står och pratar om att partiledningen inte gör nog för att bråka med regeringen. De syns inte nog mycket. Ja, detta är ju sant. Partiledningen syns nästan inte alls. Bara Östros och Sahlin. Sedan så talar han vidare om vikten av en solidarisk fördelningspolitik och då spricker hela hans anseende i mina ögon. En socialdemokratik, föredetta partiledare och statsminister, som står och pratar om en solidarisk fördelningspolitik och sen i nästa stund inte lyfter lön från sin företag utan "bara" vinst och därmed kan behålla sin ersättning från staten fullt ut. Är detta en solidarisk fördelningspolitik det? Kanske beror på vems ögon man ser det från, men inte i mina ögon är det det, utan i mina ögon så kan han lika gärna gå och sätta sig och vara tyst.

Sedan så har vi då kära Wanja som står och försöker släta ut saker och ting som har skett inom AMF och LO den senaste tiden. Med att det är sånt som händer. Vilken jävla ursäkt! Funderar på att råna en bank jag och sedan skylla på det är sånt som händer. Tror inte lagens långa arm är helt överens med mig i denna fråga. Detta är sådant som inte ska hända när man står för en solidarisk fördelningspolitik och kallar sig själv för socialist. Det är ju just sådana fallskärmar etc som har varit den viktigaste kampen för LO och Socialdemokratin igenom åren, men sedan i början av 1990 talet så har partiledningen och LO Ledningen stått med händerna i byxfickorna och valt att inte göra ett dugg åt denna sak och då ska man ställa sig frågan: Varför detta? Troligtvis för att de inte vill för att de själva tjänar för mycket pengar och i och med detta får en felaktig syn för att gynna arbetarrörelsens intressen.

Visst så blir inte saker och ting bättre för arbetaren med en borgerlig regering. Det har det aldrig blivit och kommer det aldrig att bli. Borgerlig politik är det samma som ren kapitalistisk politik och det gynnar då inte oss "vanliga". Men finns det då något arbetarparti? Ja, vet inte jag om det finns det. Men det finns ju fortfarande den möjligheten att vi börjar engagera oss var och en ddär vi tycker att vi hör bäst hemma och försöker att förändra innifrån. Den rätten har de fortfarande inte tagit ifrån oss i alla fall, än. Men vem vet, kanske i framtiden.

Sluta med att knyta händerna i byxfickorna och svär över saker och ting och res er upp och gå till kamp för det som ni tycker och var med och förändra Sverige och EU till det bättre. Mycket är bra, mycket är dåligt - men allt är möjligt.

RSS 2.0